VICOVET - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VICOVET

Projekty
O projekte
Cieľom projektu VICOVET bola spolupráca partnerov z Nemecka, Rakúska a zo Slovenska so školami a zariadeniami, ktoré v danej krajine  poskytujú celoživotné vzdelávanie založené na tvorbe inovatívneho prepojenia pomocou virtuálnej kooperácie medzi školou/vzdelávacím zariadením a zariadením, v ktorom sa realizuje praktická výučba v rámci povolaní orientujúcich sa v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Projekt bol založený na trialogickom princípe  zapojenie manažérov vzdelávania/učiteľov, vedúcich praxe a žiakov.

Na praktické odskúšanie boli vytvorené online-moduly, ktorých testovanie bolo realizované so žiakmi konkrétnych škôl jednotlivých krajín. Online-moduly boli zamerané na kompetencie, ktoré sú súčasťou vzdelávania:  vytváranie vzťahov, posudzovanie a hodnotenie, podpora zdravia.

Pracovné tímy rozpracovali 3 moduly:
1.modul: Podpora vlastného zdravia. Prevencia stresu
2. modul: Tvorba vzťahov
3. modul: Posudzovanie a hodnotenie – chyby pri hodnotení
 
Ak máte chuť vedieť viac, kliknite na  http://vicovet.hier-online-lernen.de/ a dozviete sa viac

Účastníci projektu zo SPSA EBG Brezno: Mgr. Lívia Kupcová, Mgr. Katarína Bartošíková, PhDr. Dagmar Tomkuliaková, Mgr. Blažena Sanitrová, Ing. Marek Nikel, Ľudmila Pančíková, Gabriela Maťuchová
Vicovet - Österreich - Gmunden...
V dňoch od 19. 02. do 21. 02. 2014 sme sa spolu snašimi pani učiteľkami zúčastnili stretnutia v rámci projektu VICOVET v rakúskom mestečku Gmunden.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 3 krajín (Nemecka, Rakúska a Slovenska), ktorí dokončili už predtým začaté aktivity projektu, aby sme si ich mohli my vyskúšať v praxi. V poobedných hodinách sme si boli pozrieť zámok Schlosshotel Orth, ktorí poniektorí z nás poznajú z rovnomenného seriálu:) a večer sme pokomunikovali pri spoločnej večeri v miestnej reštaurácii. Na druhý deň sme doladili chybičky krásy a jednotlivé skupiny odprezentovali svoju prácu na moduloch, o čom svedčia aj priložené fotky.
Nám, študentkách, sa účasť na tomto workshope veľmi páčila, priniesla hlavne zlepšenie našich jazykových schopností. (Až tu sme si uvedomili, že učiť sa cudzí jazyk poctivo sa naozaj vypláca:))
Vicovet - Stretnutie Vöcklabruck
Od roku 2012 sme účastníkmi medzinárodného projektu Vicovet. VICOVET je projekt partnerstiev z Nemecka, Rakúska, Slovenska, zameraných na virtuálnu kooperáciu teoretického a praktického celoživotného vzdelávania pre povolania v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Cieľom projektu je zabezpečiť transfer informácií medzi štúdiom a praxou, medzi školou a zariadeniami, kde žiaci chodia na prax. Doteraz sme spolu absolvovali 3 stretnutia, v Brémach, Brezne a Vöcklabrucku. Každé stretnutie organizuje hosťujúca krajina. Posledného stretnutia sa zúčastnili okrem troch učiteliek z našej školy aj tri naše žiačky, ktorých postrehy Vám ponúkame na nasledujúcich riadkoch:

Dňa 24.4. 2013 sme sa zúčastnili trojdňového „výletu" v Rakúskom Vöcklabrucku. Prvý deň sme celý precestovali, pretože sme išli vlakom a asi štyrikrát sme prestupovali. Na moje počudovanie som to znášala celkom dobre, napriek tomu, že mi bolo hrozne zle. Keď sme dorazili, išli sme sa hneď ubytovať. Ubytovanie bolo nádherné. Bývali sme v luxusnej vile a každý z nás mal svoj vlastný apartmán. Ten môj bol asi najluxusnejší, keďže bol skoro najväčší a mal aj vlastnú terasu s výhľadom na veľkú záhradu s bazénom. Keď sme si zložili všetky veci, išli sme na kofolu do blízkeho hotela. Tam sme stretli takmer všetkých účastníkov projektu z Nemecka a Rakúska.
Na druhý deň sme mali prednášku, ktorá sa týkala projektu VICOVET. Asi prvú hodinu prednášky som sa snažila v hlave preložiť všetko, čo nám hovorili. Medzitým sme mali prestávku a išli sme na nákupy do mesta. Veľmi sa mi páčilo, že každý okoloidúci sa nám pozdravil, aj keď nás vôbec nepoznal. Večer sme mali prehliadku mestskej veže a boli sme aj v súkromnom múzeu istého miestneho kováča a zámočníka. Po celodennej námahe sme si dali parádnu večeru, bola skutočne vynikajúca. Mohli sme si z viacerých jedál vybrať, čo sme chceli.
Na ďalší deň, v piatok, sme znova od rána mali prednášku spojenú s workshopmi. Samozrejme, znova som sa snažila o to, aby som si v hlave preložila vety, ktoré som počula. Po obedňajšej pauze (dostali sme výborné bagety)sme išli do mesta. Odtiaľ sme boli ešte na jednej prednáške a o 15:00h sme sa vybrali autom domov. Cesta bola veselá a na hodinku sme sa ešte zastavili v nejakom veľkom nákupnom centre, kde sme minuli posledné peniaze.
Keby som mala ďalšiu príležitosť ísť do Rakúska, neváhala by som ani minútu a hneď by som išla. :)
Adriána Kánová, 3.B

V dňoch 25.-26. apríla sme sa zúčastnili Projektu Vicovet v meste Vöcklabruck v Rakúsku. V prvý deň doobeda sme sa venovali jednotlivým modulom. Vysvetľovali nám, ako ich tvoriť a ako majú vyzerať po formálnej stránke. Poobede sme pracovali na počítačoch na stránke Projektu Vicovet. Rozprávali a ukazovali nám, ako stránka funguje a ako sa na nej pracuje a komunikuje. Večer sme mali obhliadku mesta. Navštívili sme mestskú vežu a múzeum istého mestského kováča a zámočníka, kde sme neskôr aj večerali. Po večeri sme sa vrátili do hotela. Na druhý deň nás rozdelili do skupín. Každá skupina mala rozpracovať zadanú tému a potom ju prezentovať pred všetkými. Po skončení sme naplánovali termín a priebeh ďalšieho stretnutia u nás na Slovensku, rozlúčili sme sa a išli domov. :)
Martina Felbabová, 2. AC

V dňoch 25.-26. apríla sme mali možnosť zúčastniť sa ako študentky SPSA EBG projektu Vicovet v Rakúskom meste Vöcklabruck. V prvý deň sa riešili jednotlivé moduly, ako by mali fungovať, v čom by mali študentom pomáhať, čo treba zlepšiť atď. Poobede sme sa presunuli k PC, kde sme sa prihlásili na stránku Vicovetu. Ukázali nám, ako táto stránka funguje. Večer sme mali obhliadku mesta, navštívili sme mestskú vežu, múzeum. Na druhý deň sme boli rozdelení do skupín, každá skupina mala rozpracovať jednu tému, ktorú neskôr musela prezentovať. Ďalej sa diskutovalo, či tam niečo chýba alebo čo by tam mohlo byť, aby to bolo zaujímavejšie, efektívnejšie. V poobedňajších hodinách sme skončili, rozlúčili sme sa a odcestovali domov.
Gabriela Maťuchová, 2.AC
Vicovet - stretnutie Wurzburgh
V júli sme sa zúčastnili posledného stretnutia projektu Vicovet. Stretnutie sa konalo v nemeckom meste Würzburg. Zúčastnili sa zástupcovia z troch krajín – Nemecko, Rakúsko a Slovensko. Cieľom tohto stretnutia bolo vyhodnotiť testovanie modulov, ktoré prebehlo v každej krajine, ale aj zhrnúť celý priebeh projektu. Stretnutie trvalo dva dni. Prvý deň sme vyhodnocovali výsledky z testovania modulov. Odporučili nám, čo by sme mali ešte doplniť, pozmeniť. Večer sme zakončili tento projekt kultúrnym programom. Na programe sme sa podieľali aj my žiačky s ľudovým kolom piesní. Po programe sme išli na spoločnú večeru do neďalekej reštaurácie. Na druhý deň sa vyhodnocoval celkový priebeh projektu. Každý sa vyjadril, čo mu projekt dal, a či by sa chcel aj do budúcnosti podieľať na podobných projektoch. Tento deň sme zakončili spoločným obedom a každý sa vydal na spiatočnú cestu. Mne osobne tento projekt umožnil vycestovať do Nemecka a Rakúska a vidieť, ako to v týchto krajinách funguje. Priučila som sa improvizácii v nemeckom jazyku a videla som krásne mestá.
Ľudmila Pančíková 4.B

Dňa 10. až 11. júla sme sa zúčastnili posledného workshopu projektu Vicovet , ktorý sa konal v Nemeckom meste Würzburg. Prvý deň projektu sa riešili, vylepšovali, objasňovali ešte nejaké veci. Večer nás čakalo záverečné stretnutie, kde boli pozvaní hostia z jednotlivých škôl, inštitúcií a mesta Würzburg. Zástupcovia účastníckych krajín prezentovali projekt a jeho využitie. V kultúrnom programe tancovali chlapci z modernej tanečnej skupiny, ale vystupovali tam aj naše dievčatá, ktoré spievali, tancovali a hrali na husliach naše ľudové piesne. Všetko sme ukončili večerou. Na druhý deň sa už dolaďovali len drobnosti, ktoré súviseli s projektom. Poobede sme sa rozlúčili a odišli sme na vlak domov. Tieto stretnutia boli pre mňa obohatením nielen po jazykovej, ale aj odbornej stránke.
Gabriela Maťuchová 4.AC
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky