Školský rok 2016/2017 - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský rok 2016/2017

Zo života školy
Stretnutie riaditeľov škôl
 V dňoch 23.-24.08.2017 sa v Závadke nad Hronom uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov škôl sieti EBG a DSA
 
Kalamárka
My sa neflákame ani v lete. Včera (2.8.2017) sme si boli zaliezť na Kalamárke (CHKO Poľana). Dievčatá vyliezli niekoľko ciest v obtiažnosti 4 až 6 (UIAA klasifikácie)a prekonali okrem strachu aj seba. Neboli sme liezť prvý krát, napriek tomu si každá vyskúšala okrem lezenia aj istenie a zlaňovanie. Strávili sme perfektný deň v krásnej prírode, veď posúďte sami podľa fotiek.
 
Ukončenie školského roka 2016/2017
Metodickký deň - lesná pedagogika
Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka mali možnosť opäť zažiť výjazdové vyučovanie tentokrát vo Vydrove v Čiernom Balogu. Vyučovanie, ktoré bolo spojené s príjemnou prechádzkou v lesníckom skanzene bolo zamerané na lesnú pedagogiku, do ktorej nás zasvätila Ing. Eva Stehlová z Lesného závodu Čierny Balog, začo jej veľmi pekne ďakujeme. Podarilo sa nám takto spojiť príjemné s užitočným v lone našej krásnej prírody.
Talentové skúšky - pomaturitné štúdiumDňa 27.6.2017 sa uskutočnili talentové skúšky na pomaturitné štúdium
Sommercamp 2017
 
Koncoročné vystúpenie

Dňa 26.6.2017 sa konalo koncoročné vystúpenie žiakov pod vedením profesorky Mgr. Baťkovej. Žiaci nám predviedli svoje zručnosti z hrania na hudobné nástroje a spevu, ktoré nadobudli počas celého školského roka na hodine hudobnej výchovy.  
 
Vzácna návšteva...
Tešíme sa, že sme mohli byť hostiteľmi vzácnej návštevy zo srbského mesta ČAČAK. Stretli sa mladí ľudia, ktorí sršia aktivitou a túžbou po nadviazaní spolupráce škôl i miest. Predstavili sme im našu školu, dozvedeli sme sa o možnostiach štúdia v Srbsku a tešíme sa modernú komunikáciu cez internet,  prípadné výmenné pobyty.
O ďalšom programe so srbskými hosťami nás bude informovať priama účastníčka všetkých stretnutí Natália...
Deň zdravej výživy
Športový deň so včielkou Majou
Leto k nám pomaly prichádza. Motýle lietajú, stromy sa zelenajú a včielky zbierajú sladký med. No nezbedná včielka Maja stratila svoju truhlicu so všetkými svojimi sladkosťami. Jej malí pomocníci zo Súkromnej materskej školy EBG jej dnes pomáhali nájsť stratenú truhlicu plnú sladkej odmeny. Deti sa zabávali v rôznych športových aktivitách ako prekážková dráha, behanie v gumákoch, slackline, rôzne loptové hry  atď. Športovú „chvíľku“ si pre nich pripravili žiačky 3.B. triedy.
Janka Kožiaková,3.B
Medziškolská prehliadka tvorivej činnosti pre deti
Divadelné dosky na EBG ožili:)
Jedna z našich tried sa postupne premenila na 4 divadelné scény. Šikovné herečky zo škôl pedagogického zamerania z EBG (Brezno, Humenné a Žiar nad Hronom) a DSA (Trebišov) nám predstavili svoje schopnosti, vytiahli nás z reality všedných dní a voviedli do sveta rozprávok a fantázie. Zalietala si Včielka Maja, Maxík našiel kamaráta Danka, Húsenička Terka sa premenila na motýľa, Špinko a Špinka si nakoniec les po sebe poupratovali:) Odborným okom sa na divadielka pozeral Mgr. art. Maroš Krajčovič a svoje postrehy nám povedal po odohraní všetkých divadielok. Po jeho inšpiratívnych myšlienkach si snáď každý z nás dnes povedal, že Dovidenia nabudúce:)
 
Beh nie len do vrchu
V stredu 14.6. sa uskutočnil 0. ročník športovej akcie „Beh nie len do vrchu“, ktorú organizovala Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno. Tieto preteky boli určené pre žiakov stredných škôl z okresu Brezno. Zúčastnilo sa ich spolu 26 pretekárov. „Beh nie len do vrchu“ by sa mohol stať symbolickým záverom športových akcií konaných v školskom roku. Trať pretekov viedla chodníkom ponad nemocnicu, pokračovala cez kyslíkovú dráhu a späť cez lúku na asfaltový chodník. Dĺžka trate bola približne 2700 metrov. Súťažilo sa v dvoch hlavných kategóriách: štafeta a jednotlivci. V štafete chlapcov sa na prvom mieste umiestnili žiaci z Gymnázia Jána Chalupku a na druhom mieste žiaci Strednej odbornej školy techniky a služieb. V štafete dievčat sa na prvom mieste umiestnili žiačky Hotelovej a Obchodnej akadémie , na druhom mieste žiačky Gymnázia Jána Chalupku a na treťom mieste žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG. V kategórii chlapcov sa na prvom mieste umiestnil Viktor Slezák (GJCH), v tesnom závese Gabriel Kňaze (GJCH) na druhom mieste a na treťom mieste Adam Riapoš (GJCH). V kategórií dievčat sa na prvom mieste umiestnila Tatiana Sivčáková (GJCH), na druhom Beáta Zelenčíková (HAaOA) a  Tatiana Krnáčová (HAa OA) na treťom mieste, ktoré dobehli do cieľa s rozdielom len 1 sekundy! Dúfame, že aj v ďalších ročníkoch tejto súťaže bude také skvelé počasie.
Na záver chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ale aj sponzorom Geosportu v Nemeckej a ISUšportu, ktorí prispeli do súťaže peknými cenami, a tým nám pomohli zatraktívniť tieto preteky.
Odovzdávanie maturitných vysvedčení 2017
Dnes v Obradnej sieni Mestského úradu Brezno prijal viceprimátor Ing. arch. Ján KRÁLIK maturantky zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG. Posledné stretnutie triedy bolo neskutočne emotívne, ale veríme, že tieto mladé dámy a mladý pán vykročia do novej etapy života s úsmevom na tvári a krásnymi spomienkami na svoje študentské časy.
Dni mesta Brezna 2017
Každý z Brezna už to pozná, že máj - jún sú tu dni mesta:)
Tešíme sa, že sme sa mohli zapojiť nielen v piatok, ale aj v sobotu...
Do našej školy sa doobeda pred slnkom skryli v piatok detičky z 1. stupňa Pionerskej 2 i Pionierskej 4. Niečo si vyrobili, niečo si zahrali a čosi si zacvičili:)
V sobotu sa pri našom stánku na námestí pristavili tí, ktorí sa neboja špinavých rúk od hliny a premenili tekutú sadru na krásne výrobky:)
Svojou návštevou nás poctil aj herec z Divadla z Pasáže. Teší nás, že sme sa tak vďaka nemu mohli stretnúť s Malým princom.
Ďakujeme organizátorom za možnosť byť v centre diania:)
Dovidenia o rok...
 
Vzdelávaco-poznávacií pobyt v Magdeburgu
Deutschunterricht in Deutschland
V týchto dňoch sa uskutočnil vzdelávaco-poznávací pobyt zdarma v Magdeburgu. Naši študenti absolvovali intenzívnu výučbu priamo s nemeckými lektormi. V rámci pobytu naši žiaci absolvovali prehliadku mesta a kultúrnych pamiatok.
Rozlúčka maturantiek 2017Posledný deň v škole. Toto prianie sa splnilo maturantkám v piatok 19. mája.
Športový krúžok - lezenie


17.5.2017 sme si boli počas športového krúžku zaliesť na cvičných skalách v Lopeji. Dievčatá podali skvelé športové výkony. Posúďte sami  
 
Vzdelávanie za hranicami Slovenska
Vzdelávanie cez skype dalo slovo a 8. mája sme sa 5 vyučujúce nemeckého jazyka škôl EBG a DSA vybrali za hranice Slovenska do našej materskej centrály EBG v Magdeburgu. 3 dni intenzívnej návštevy nás popri hospitáciách podnietilo aj k vytvoreniu plánov na vzájomnú spoluprácu a zjednotenie výučby nemčiny ako cudzieho jazyka... Časom určite uvidíme ovocie tohto stretnutia. Už v júni nás čaká prvé učenie cez skype:)
Konferenčné vzdelávanie
Po prvýkrát sme sa učitelia nemeckého jazyka EBG a DSA vzdelávali cez internet. 6 škôl komunikovalo cez skype, nemeckí kolegovia nám predstavili novú učebnicu, ktorá sa čoskoro dostane do našich lavíc. Pokračovaním vzdelávania bude 4 dňový pobyt v Nemecku už budúci týždeň... Tešíme sa na nové podnety:)
Metodické dni nielen pre našich druhákov...
Dnes sme opäť zažili výjazdové vyučovanie v Závadke nad Hronom. Európske vzdelávacie centrum navštívili nielen druháci, ale aj naši budúci prváci. Tešíme sa, že sme sa spoločne mohli zdokonaliť v komunikačných zručnostiach. Okrem cenných informácií sme sa lepšie spoznali a aj vďaka hrám, ktoré si pripravili druháčky pre "nulťáčky", aj dobre zabavili. Kiežby takýchto chvíľ bolo ešte veľa.
Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri... Zatiaľ nech každý z nás prežíva dni v šťastí tam, kde je:)
 
Vyučovanie SJL inou formouAj takto prebieha vyučovanie slovenského jazyka v 2.B triede. Témou projektu bolo vytvoriť školský časopis.
Deň učiteľov
Dňa 31.03.2017 sa uskutočnil v priestoroch školy SPSA EBG program ku Dňu učiteľov. Všetky triedy si pripravili program, ktorým preukázali úctu k učiteľom, ich povolaniu i osobnostiam.
Žiaci si pripravili rôzne básne, príhovory a divadielko.
MŠ Boženy Nemcovej na návšteve
Prichádza jar, príroda sa zobúdza zo zimného spánku a malá včielka prichádza, aby objavovala krásy nášho sveta...
Žiačky 3.B si pripravili pre deti MŠ Boženy Nemcovej divadielko o Včielke Maji, ktorú istotne všetci dobre poznáte:) Po odohraní si "herečky" pripravili pre malých divákov aktivity na pobavenie i poučenie...
MŠ Hradby na návšteve
 
Prichádza jar, príroda sa zobúdza zo zimného spánku a malá včielka prichádza, aby objavovala krásy nášho sveta...
 
Žiačky 3.B si pripravili pre deti MŠ Hradby divadielko o Včielke Maji, ktorú istotne všetci dobre poznáte:) Po odohraní si "herečky" pripravili pre malých divákov aktivity na pobavenie i poučenie...
Za krajšie Brezno
Naša škola sa zapojila do akcie, ktorú organizovalo mesto Brezno  s názvom ZA KRAJŠIE BREZNO. Jej cieľom bolo vyčistiť lokalitu Dúbravka a južnú stranu Skalky.
Po úvodných inštrukciách sme sa všetci s chuťou pustili do práce a musíme skonštatovať, že napriek veľkej snahe sa nám podarilo vyzbierať odpad len v lokalite Dúbravka. Hlavným dôvodom prečo sa nám nepodarilo vyzbierať odpad aj na južnej strane Skalky bol fakt, že sme boli nemilo prekvapení množstvom odpadu, ktorý sme vyzbierali. Čas plynul veľmi rýchlo a ešte rýchlejšie sa plnili naše vrecia.
Je zarážajúce, čo všetko sme my ľudia schopní vyhodiť do voľnej prírody. Len v lokalite Dúbravka sme našli rôzne druhy oblečenia, plastové či sklenené fľaše, matrace, periny, sklenené poháre, lyže, igelitové tašky a množstvo iných vecí, ktoré sú pre naše životné prostredie doslova hrozbou.
Práve z tohto dôvodu, by sme my žiaci našej školy chceli apelovať na všetkých nás, ktorí tu žijeme, aby sme si naše mesto a jeho okolie robili krajším, neznečisťovali ho haldami odpadu. Naša škola sa takýchto prospešných akcií rada zúčastní aj v budúcnosti, no ešte väčšiu radosť by sme mali z toho, keby sme na Technické služby mesta Brezna každý rok vozili menej a menej odpadu.
Na návšteve v DD Hron
Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka sme sa nad jeho krásami spoločne pozastavili spolu s klientmi DD Hron v Dubovej. Po krátkom kvíze medzi štúrovcami a bernolákovcami sme si prečítali pár ukážok z literárnych diel od vybraných slovenských autorov a potom sme sa zahrali s písmenkami slovenskej abecedy a slovami... Prežili sme pekné a obohacujúce chvíle a radi sa opäť vrátime:)
 
Včielka Maja sa narodila
Prichádza jar, príroda sa zobúdza zo zimného spánku a malá včielka prichádza, aby objavovala krásy nášho sveta...
Žiačky 3.B si v rámci predmetu tvorivá dramatika pripravili pre deti SMŠ EBG, kam chodia na prax, divadielko o Včielke Maji, ktorú istotne všetci dobre poznáte:) Po odohraní si "herečky" pripravili pre malých divákov aktivity na pobavenie i poučenie...
Sme radi, že naše pozvanie na návštevu prijali aj deti z MŠ Čierny Balog a MŠ Hradby... Do skorého videnia:)
 
Mestský študentský parlament na návšteve v Srbsku
V uplynulých dňoch som sa ako študenta Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie zúčastnila na pracovnej návšteve v Srbsku. S mestským študentským parlamentom sme navštívili naše partnerské mesto Čačak. Stretli sme sa so srdečným privítaním, či už pri návšteve školy alebo oficiálnej návšteve u primátora. Zástupcovia oboch inštitúcií nám s úsmevom a južanskou ohnivosťou potriasali rukami. V prvý deň sme sa stretli so študentmi z Ekonomickej školy v Čačaku. Čakali nás prezentácie srbských študentov. Potom sme my, reprezentanti mesta Brezno, prezentovali informácie o našich školách. Neskôr nás čakala diskusia o budúcej spolupráci Srbska a Slovenska. Myslím, že sme položili úspešné základy nových medzinárodných projektov a spoločne s našimi priateľmi Srbmi dúfame, že ich s podporou našich krajín, miest a škôl dotiahneme do úspešného konca. Tým sa nám otvorí cesta novej, a hlavne dlhodobej spolupráce. Prvý krok sme úspešne zvládli, ale ešte stále sme len na začiatku dlhej a náročnej cesty:-)
Natália Letková z 1.B
Stredoškolská odborná činnosťDňa 23.02.2017 sa uskutočnila prezentácia prác SOČ. Zapojila sa väčšina žiakov 3. ročníka a jedna žiačka 1. ročníka
Športový krúžok


V rámci športového krúžku sme si boli vyskúšať bouldering - lezenie na umelej stene na Filipove. Ďakujeme horolezeckému klubu Ďumbier za prístup na umelú stenu.
 
Študentský mestský parlament na návšteve
Študentský mestský parlament po prvýkrát v rámci škôl mesta Brezno prezentoval svoju prácu i plány do budúcna na našej škole. Jeho zástupcovia si pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity na objavenie svojho potenciálu a motivovali ich k vzájomnej spolupráci s ostatnými školami. Byť mladým a aktívnym má svoju šťavu:)
Veríme, že spolu zažijú mnoho zaujímavých chvíľ:)
Valentínsky volejbalový turnaj
Dňa 16.02.2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný Valentínsky volejbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnili všetky triedy a na 1. mieste sa umiestnila trieda 4.B.  Týmto im gratulujeme.
Lyžiarsky kurz 2017
Od 6. do 10. februára sme vymenili školské lavice a knihy za zjazdovky a lyžiarsku výstroj. Užili sme si sneh i slnko na svahoch Polomky - Búčnik. Tešíme sa, že sme celý lyžiarsky výcvik v zdraví absolvovali a o krok-dva sa dopredu pohli. Teraz môžeme pokračovať v zbieraní nových informácií v škole:)
Hviezdoslavov Kubín
Dňa 2.2.2017 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese poézie a prózy. Veršami sme si pripomenuli diela známych slovenských a svetových básnikov. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiačok. Víťazkami školského kola sa stali Diana Kekeňaková a Natália Letková, ktoré budú našu školu reprezentovať aj na okresnej súťaži.
 
Vyučovanie ANJ inou formou
Dňa 16.- 20.1. prebiehalo vyučovanie ANJ inou formou. Našu školu navštívili dvaja mladí dobrovoľníci Hwan z Južnej Kórey a Illia z Ukrajiny.
Dievčatám predstavili niečo z ich krajín a kultúr (tradičné jedlá, oblečenie )a diskutovali s nimi na rôzne témy. Hodiny boli zábavné a hravé, no aj s diskusiou na vážnejšie témy, akými sú napríklad školský systém a problémy Ukrajiny, Južnej Kórey a Slovenska. Predstavte si, že Hwan a jeho spolužiaci na strednej škole museli študovať od 8,00 do 22,00. Tak aj takéto zaujímavosti sa naše žiačky podozvedali. Týmto dvom mladým mužom srdečne ĎAKUJEME. Spestrili hodiny ANJ a dievčatá mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie.
Olympiáda z NEJ
19. januára sa naša Anka z 3.B stala súčasťou misie Olympiáda z NEJ v okresnom kole. Po neľahkom boji s nemeckou gramatikou, obrázkami a témami postúpila o stupienok vyššie. Ku krásnemu 1. miestu v kategórii 2.D jej blahoželáme a prajeme Viel Spaß a Erfolg aj v ďalšom kole v Bystrici 16. februára.
Teória v praxi
21. decembra sme radi zavítali do MŠ vo Valaskej, kde sme sa podučili mnohým novým veciam a získali sme opäť niečo vzácne do našej budúcej praxe. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Stanislave Kaliskej za jej čas, prístup a cenné rady. Určite sme na návšteve neboli posledný raz:)
 
Vianočná akadémia a Pevnosť EBG


Predvianočnú náladu bolo cítiť pred odchodom na vianočné prázdniny v každom z nás. Tento rok sme predvianočný čas oslávili súťažou “ Pevnosť EBG“ a kultúrnym programom.
Vianočný koncert
V tento predvianočný čas pripravili žiačky 2.B triedy vianočný koncert pre pedagogický zbor, rodičov a iných hostí. Koncert sa niesol v pohodovej predvianočnej nálade, pri ktorej sa všetci oslobodili od každodenného stresu.
Okresné kolo volejbal


Gratulujeme naším žiačkam k druhému miestu v okresnom kole vo volejbale.
 
Odovzdávanie tabletov
Žiaci prvého ročníka netrpezlivo čakali na chvíľu, kedy si budú môcť prebrať svoj tablet. Po splnení podmienok im odovzdala pani riaditeľka škatule s prekvapením. Tablety by mali slúžiť žiakom ako pomôcka vo vyučovacom procese ako aj na prípravu doma. Zaželajme prvákom, aby im tablety spoľahlivo slúžili a pomáhali v škole ako aj doma.
Turnaj vo florbaleŽiačky našej školy sa zúčastnili obvodného kola vo florbale. A umiestnili sa na druhom mieste. A týmto im gratulujeme.
Mikuláš v SMŠ EBG BreznoMikuláš s anjelmi (žiačky 3.B triedy)tancoval,spieval a potešil deti zo SMŠ EBG:-)
 
Mikuláš v DC PrameňNaše šikovné žiačky sa tiež spolupodieľali na organizovaní dopoludnia plného básní, tanca , kolied a očakávania Mikuláša v DC Prameň:-)
Mikuláš v ŠZ Kotva
 Mikuláš a žiačky 4.C triedy  zavítali aj do ŠZ Kotva, kde potešili všetkých klientov a  spríjemnili im deň svojou prítomnosťou a darčekmi:-)
Integrácia digitálnych technológii do vzdelávania


Žiačky 3.B triedy sa v rámci praxe zúčastnili školenia v Centre excelentnosti v MŠ Valaská na tému: Integrácia digitálnych technológií do vzdelávania prostredníctvom CEMŠ
Červená stužka
Zelená stužka: nádej pre maturantov
Biela stužka: nádej pre nenarodené deti
Červená stužka: nádej pre ľudí postihnutými AIDS...
Aj my sme sa pripojili k nádeji červenej a po odvysielaní filmu sme každý zapísali svoje dojmy na papierik a vytvorili stužku na znak podpory ťažko skúšaným...
A čo sme napísali? Každý začiatok veľkej veci je nepatrný..., zákerná choroba..., smrť..., treba so dávať pozor..., byť/buď opatrný..., bojím sa tmy..., múdrosť vedie k opatrnosti...
 
EXPERT-geniality show
1.12 sme sa v Brezne zúčastnili sútaže EXPERT-geniality show. Súťaž pomáha žiakom vo vyučovacom procese rozvíjať logické a tvorivé myslenie. Žiak si vedomosti študuje sám z vlastnej iniciatívy a učí sa ich prepájať do bežného života. Ďakujem všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili. Ešte raz ďakujem s pozdravom učiteľ Roth.
Deň otvorených dverí 23.11.2016
Retro deň
Burza informácii 16.11.2016 - Závadka nad Hronom
Dnes sme sa zaradili medzi školy, ktoré na Burze informácií v Závadke nad Hronom prezentovali svoje špecifiká. Tešíme sa, že sme mohli stretnúť deviatakov, ktorí majú záujem o náš odbor:) Veríme, že sa k nám budúci školský rok pridajú a rozšíria rady našej akadémie. Dovidenia na Dni otvorených dverí 23. novembra 2016:)
Beseda Živena
Medzi našich druhákov zavítali v utorok 9.novembra členky spolku Živena v Brezne pani Ľubica Štúgnerová a MUDr. Lea Weberová. Zaujímavým spôsobom priblížili žiakom činnosť spolku Živena a  dopoludnie spestrili čítaním z tvorby Eleny Maróthy Šoltésovej a Hany Zelinovej.
Bonsai - živé umenie
Dňa 8.11.2016 pán profesor Peteraj v spolupráci s pani profesorkou Bartošíkovou a žiačkami 4.C, pripravili pre klientov DSS Luna a DC Prameň prijemne dopoludnie, kde  prezentovali umenie pestovania bonsajov a besedu doplnili aj ukážkou tvarovania bonsaju.
 
Turnaj v stolnom tenise 2016Žiačky našej školy sa zúčastnili regionálneho kola v stolnom tenise. A obhájili prvé miesto z minulého roka. A týmto im gratulujeme.
Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
Aj tento rok sa študenti našej školy zapojili v rámci predmetu VYV do 5. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy. Tento školský rok bol vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti“. Rozhodli sme sa podporiť u žiakov čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi slovenskými školami. S partnerskou školou (Súkromná obchodná akadémia Prešov) sme si vymenili kontakty a záložky.Sme radi, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, pretože podporuje netradičnú a tvorivú metodiku vyučovania.
ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE
Chcem sa Vám študenti 1.B zvlášť poďakovať za Váš čas a úsilie v projekte.
Burza informácii 8.11.2016
 
Dnes sme sa zaradili medzi 19 stredných škôl, ktoré na Burze informácií v Hoteli Ďumbier prezentovali svoje špecifiká. Tešíme sa, že sme mohli stretnúť deviatakov, ktorí majú záujem o náš odbor:) Veríme, že sa k nám budúci školský rok pridajú a rozšíria rady našej akadémie. Dovidenia na Dni otvorených dverí 23. novembra 2016:)
 
 
Októberfest 2016
Benefičný koncert pre detské oddelenie NSP v Brezne
Naše milé dve šikovnice Simonka a Janka sa stali súčasťou štvrtého ročníka Benefičného koncertu pre Detské oddelenie NsP v Brezne. Aj vďaka nim budú môcť zakúpiť nové termolôžko pre malých pacientov:) Ďakujeme, že boli ochotné pomôcť LEN TAK:)
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky