Školský rok 2015/2016 - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský rok 2015/2016

Zo života školy
Skrášľujeme si areál školy


Žiačky našej školy dnes prišli do školy v pracovnom oblečení. Prečo? Pretože sme sa rozhodli skrášliť areál školy. Fotografie z priebehu prác si môžete pozrieť v galérii.
Pracovné stretnutie škôl v nemeckom a slovenskom zastúpení v Prahe
Tretí júnový víkend prežili riaditelia škôl v rámci siete EBG zo Slovenska a Nemecka na pracovnom stretnutí v Prahe. Naše školy v Brezne, Humennom a Žiari nad Hronom reprezentovali riaditeľka školy a jej zástupcovia a konateľ zriaďovateľa.
Prítomní si vymenili skúsenosti vo využívaní modernej didaktickej techniky v jednotlivých školách, hľadali spoločné riešenia pri vyučovaní cudzích jazykov a organizovaní výmennej odbornej praxe v zahraničí.
Stretnutie bolo prínosom a inšpiráciou pre všetkých zúčastnených.
DETSKÉ CHALUPKOVO BREZNO
26.05 dopoludní sa škôlkári opäť predviedli, so svojou výtvarnou tvorbou a hereckým nadaním. Talent a tvorivé schopnosti všetkých zúčastnených detí ohodnotila odborná porota, víťazmi sa však stali všetci, na tomto podujatí nechýbali ani naše žiacky, ktoré pod vedením učiteľa Rotha pripravili pre víťazov výtvarnej tvorby tvorivé dielne.
 
Dni mesta Brezno 2016
 
Dni mesta Brezna 2016. Aj my sme si pripravili kultúrne aj športové aktivity, ktorými sme reprezentovali našu školu. Lenka Eremiášová zaspievala pieseň Jessie J ft. B.o.B - Price Tag, Ema Bernáthová, Aneta Dašková a Petra Štajerová predviedli svoje tanečné schopnosti. Potom nasledovali športové súťaže kto skôr naplní pohár vody z fontány a v plachte spraví čo najväčší počet okruhov. Zasmiali sme sa, povzbudzovali sme a boli sme spokojní, že sme prispeli do programu Dní mesta Brezno.
 
Rozlúčka maturantiek pred akademickým týždňom


Posledný deň v škole. Toto prianie sa splnilo maturantkám v piatok 20. mája. Žiaci 1. až 3. ročníka sa rozlúčili programom.
Praktické maturity 2016
Klienti z DC Prameň navštívili výstavu našej školy
 
Na návšteve v Nemecku
Tešíme sa, že sme sa opäť mohli vrátiť do nášho obľúbeného partnerského nemeckého Magdeburgu. Prvýkrát sme sa na prax vybrali zmiešaná partia: 9 žiačok z Brezna a 10 zo Žiaru nad Hronom + samozrejme, dve vyučujúce. Naša ubytovňa na kraji mesta nám ponúkla nocľah, možnosť varenia a miesto na spoločné večerné chvíle. Kartičky na električky boli veľkou výhrou na praktické presúvanie sa po veľkomeste.
Plavecký výcvik 2016
Pondelok 18.4.2016 sme odštartovali týždenný plavecký výcvik žiakov 2. ročníka našej školy. Zdokonalenie plávania a výuka metodiky plávania sa uskutočňuje v plavárni v Závadke nad Hronom.
 
Tešíme sa na prax v Nemecku
Riaditeľka školy podpísala dňa 30.marca 2016 zmluvu o spolupráci pri organizovaní odbornej praxe našich študentov s majiteľom 5 súkromných detských domovov v nemeckom meste Harkerode. Zahraničná odborná prax prispeje k získavaniu odborných skúseností a k zdokonaleniu komunikácie v nemeckom jazyku.
Ekodeň - ako sme zbierali smeti
Ochrana prírody je v súčasnosti veľmi dôležitá. Ľudia v honbe za materiálnymi hodnotami dokážu svojou činnosťou znečisťovať prírodu. Odhodiť plastovú fľašu alebo iný druh odpadu v prírode je nezodpovedný čin.
Žiaci našej skoly vo štvrtok 31.3.2016 pomohli vyčistiť časť prírody nad mestom Brezno.  
Talentové skúšky
 
Práce našich žiačok - didaktické pomôcky pre deti MŠ
Hudobno-vzdelávaci program "KLUB 27"
Hudobno-vzdelávací program "KLUB 27" ponúka pohľad na problematiku drog z iného uhlu, na aký sú možno študenti bežne zvyknutí, cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol.
Program vznikol v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.
Deň mozgu v ŠZ Tereza Hronec
Návšteva Múzea SNP
V stredu, 16.3., navštívili  triedy I.B, II. B a III.BC Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Expozíciou nás previedla sympatická pani lektorka, ktorá nám najprv porozprávala stručne o histórii samotného múzea a postupne nás oboznámila s jednotlivými zlomovými udalosťami, ktoré viedli k druhej svetovej vojne a v konečnom dôsledku aj k Slovenskému národnému povstaniu. V múzeu si mohli žiaci prehliadnuť jednotlivé artefakty, ktoré sa dotýkali jednotlivých historických období a konkrétnych udalostí.  Veríme, že naši žiaci sa z tejto  návštevy poučili, aby sme už neopakovali chyby minulosti!
Viac informácií hľadajte na stránke http://www.muzeumsnp.sk/
 
Písomné maturity
A je to tu!
Prvú časť maturitnej skúšky začneme písomnými maturitami. Externá časť a interná časť MS zo SJL v utorok a z cudzích jazykov v stredu preverí štvorročné štúdium žiakov 4 ročníka našej školy. Sme certifikovaná škola elektronického testovania. Skupina žiakov sa dobrovoľne prihlásila na elektronickú maturitu v rámci NUCEM projektu E-test.
Všetkým žiakom držíme palce, aby úspešne zvládli zadané úlohy.
Krásy okolitej prírody - turistika
10.3.2016 sa v popoludňajších hodinách vydalo „bratstvo neohrozených“ v rámci športového krúžku dobyť kótu 1007 m n. m. v oblasti pod Hornou Vartovkou neďaleko Mýta pod Ďumbierom.  Útočné družstvo tvorili žiačky z 2.B a z 3.B triedy, vedúci záujmového útvaru (rozumej krúžku), dvaja priatelia školy a psíky Edwin a Marley.  Napriek nástrahám počasia v podobe silného vetra sa nám podarilo dobyť vrchol, kde sa nám naskytol krásny výhľad na masív Poľany a na vrcholy Nízkych Tatier.   Počas výstupu aj zostupu sme museli prekonať rôzne stupne sklonu terénu či prírodne prekážky – popadané stromy alebo balvany. Napriek vynaloženej námahe veríme, že si účastníci tejto akcie odniesli domov v srdciach i mysliach, krásne zážitky.  Na záver článku sa rozlúčime s myšlienkou, že zážitok nemusí byť vždy pozitívny, hlavne že je silný ! Tešíme sa na ďalšiu „prechádzočku“.
Prípravy na výstavu Mystérium knihy


Intenzívne prípravy na výstavu s názvom Mystérium knihy finišujú. Prvá putovná expozícia bola inštalovaná na Základnej škole Pionierska 2 v Brezne.
 
Karneval pre Súkromnú materskú školu EBG
Karneval ZŠ Pionierska 2
masiek prišiel aj do oddelení školských klubov v ŽŠ Pionierska 2. Pre deti bol pripravený program v telocvični. Najprv sa všetky masky predviedli a potom sme si všetci spolu zatancovali na pár piesní. Aj pre deti z ŠKD boli pripravené rôzne stanovištia ako napríklad hádzanie lopty do veľkého šaša alebo jedna didaktická hra, ktorú sme si pripravili my žiačky 4.B. Deťom sa aktivity náramne páčili. Po tanečnom kole sme sa všetci s úsmevmi na tvárach vrátili späť do ŠKD.
Volejbalový turnaj
Tento rok sme opäť zorganizovali tradičný volejbalový turnaj. Žiaci 1. až 4. ročníka našej školy odohrali medzi sebou volejbalové zápasy. Striedali sa trieda proti triede, víťaz proti víťazovi. Turnaj viedol a rozhodoval PaedDr. Ján Peteraj. Na záver výber žiakov a výber učiteľov vytvorili družstvá, ktoré odohrali zápas o víťaza. Úspešnejšie bolo družstvo výberu žiačok. Gratulujeme víťazom k cennému úspechu ako aj ostatným aktívne športujúcim žiakom a učiteľom.
Návšteva opery Eugen Onegin
Bol to každodenný normálny deň v škole. No v tom prišla do triedy p. učiteľka Kupcová s otázkou, kto by chcel ísť do opery. Prihlásilo sa pár dievčat z našej triedy a pár dievčat z 3.BC triedy. Opera veľmi lákala aj našich pedagógov. Pani učiteľka nám povedala inštrukcie a rozdala informované súhlasy. Oboznámila nás aj s tým, ako by sme mali byť oblečené. Keď prišiel deň, všetci sme čakali nedočkavo na zastávke, kým príde autobus a ten nás zaviezol rovno pred operu. Boli sme plní očakávania, čo v opere uvidíme.
Prváci lyžujú na Táloch
Lyžiyrsky výcvik v dňoch 15.2.2016 až 19.2.2016 absolvovali žiaci prvého ročníka z Brezna a Žiaru nad Hronom.
V priebehu týždňa sme lyžovali na svahoch lyžiarského strediska Ski Tále. Počasie nám síce nevyšlo, ale všetci lyžujúci sa zlepšili v lyžovaní. Vo voľnom čase sa žiaci zúčastnili bohatého spoločenského programu. Na prednáškach o metodike lyžovania a dobrovoľnej horskej službe, prvej pomoci nám pán Peter Zábojník prezentoval históriu a súčasnosť dobroveľnej horskej služby, prvú pomoc pri úrazoch v horskom prostredí. Metodiku lyžovania mohli žiaci využiť hneď na druhý deň na svahoch.     
 
Deń učiteľov v SPSA EBG Brezno
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
Ako povedal učiteľ národov Komenský, „Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti“, a teda tak významný medzník histórie akým je nielen deň narodenia, život a osobnosť, ale najmä odkaz tohto rešpektovaného pedagóga - Jana Amosa Komenského si treba s úctou pripomínať.
A akou formou si tento deň pripomenieme v našej škole?
To je prekvapenie, ktoré pripravujú naši šikovní tretiaci :-)
Krok za krokom s cudzím jazykom
Krok za krokom s cudzím jazykom
Step by step with foreign languages
Schritt für Schritt mit der Fremdsprache
Žijeme v globálnej dobe a preto je potrebné na sebe pracovať neustále a vzdelávať sa v cudzích jazykoch hlavne na pôde školy. Pre žiakov ako aj návštevníkov školy sme pripravili malý projekt s názvom "Najfrekventovanejšie frázy" používané v bežnej komunikácii krok za krokom po schodoch. Zámerom tohto projektu je neustále pripomínať žiakom základné komunikačné frázy a využívať ich v komunikácii.
Vianočný EBG talent
Predvianočnú náladu bolo cítiť pred odchodom na vianočné prázdniny v každom z nás. Tento rok sme predvianočný čas oslávili kultúrnym programom spojeným so súťažou "Vianočný EBG talent". Žiaci si pripravili za každú triedu niekoľko súťažných želiezok s cieľom zvíťaziť. Predstavenia hudobné, spevácke, umelecké ako aj Do poroty boli nominované známe osobnosti z učiteľsko-kultúrno-spoločenského života školy PaedDr.Eva Hlaváčová, PhDr.Dáša Tomkuliaková, Mgr.Zuzana Vicianová a Mgr.Roman Hadžega. Kvalifikovanými komentármi vyhodnotili predstavenia žiakov. Víťazom a držiteľom poukážky v hodnote 30€ sa stala dvojica Lucia Kubečková a Monika Klincová. Na záver sme si popriali šťastné a veselé Vianoce.
 Vianočný koncert
 
 
Vianoce v kaviarničkách mesta
Pár dní pred Vianocami sme sa s ochotnými speváčkami a inštrumentalistkami z 2.B vybrali do dvoch miestnych kaviarničiek, aby sme navodili atmosféru Vianoc ešte viac. Naša nezvyčajná návšteva vyčarila na mnohých tvárach návštevníkov popíjajúcich kávičku úsmev. Každý sa potešil malému darčeku, ktorý naše žiačky vyrobili na hodinách metodiky výtvarnej výchovy. Mnohí sa čudovali, že ho dostanú len tak, zadarmo:) Na záver sme si pochutili na fajnotkách: koláčiku, káve či čaji, za čo ďakujeme štedrým majiteľom:) Určite sa ešte vrátime...
 
 
Mikuláš potešil deti Súkromnej materskej školy EBG
Dňa 2.12.2015 navštívil deti Súkromnej materskej školy EBG v Brezne Mikuláš. Organizovali ho žiačky 3.B triedy Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne, ktoré v tejto materskej škole absolvujú odbornú prax. Spolu s Mikulášom prišli aj anjeli. Deti v doprovode anjelov išli po úzkej cestičke zo špagátu až do učebne hudobnej výchovy v budove strednej školy, kde pre ne boli pripravené rôzne aktivity: stavanie puzzle, na ktorých bol portrét sv. Mikuláša, vyrábanie Mikuláša z rôzneho materiálu, strihanie a vyfarbovanie obrázkov- snehuliaka, Mikuláša alebo anjela. Niektoré deti zaujali hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou učebne a tak s radosťou objavovali ich zvuk.
Mikuláša deti privolali pesničkou, a on prišiel aj s veľkým košom, ktorý niesli dvaja anjeli.
Deti predviedli čo sa naučili v MŠ, pesničky, básničky po slovensky, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý sa učia v MŠ. S Mikulášom si zatancovali na vianočné pesničky a on im rozdal balíčky.
Za pomoc a radu pri organizovaní ďakujeme: prof. Bartošíkovej, prof. Kupcovej a prof. Nechalovej.
Prežiť deň iný ako ostatné
Pomaly sa k nám blížia tie najkrajšie sviatky v roku-Vianoce...A v tomto predvianočnom období sa rozhodli spoločné dopoludnie a deň iný ako ostatné , prežiť seniori z DC Prameň, deti so zdravotným znevýhodnením a žiačky SPSA EBG.
Dňa 8.12.2015 sme my- žiačky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akádemie EBG spolu s pani profesorkou Nechalovou a pani profesorkou Bartošíkovou navštívili Denné centrum Prameň, aby sme rozveselili, potešili a zahriali na srdiečku deti so zdravotným znevýhodnením a seniorov . Spestrili sme ich dopoludnie a priniesli k ním vianočného ducha. Spolu sme im zaspievali vianočné i ľudové piesne, zahrali vianočné koledy i zarecitovali pár krásnych riadkov básni. Ich radosť bola nekonečná a veľmi radi si zaspievali s nami i oni. Ako vecný dar sme im priniesli zvonkohry, ktoré pre nich znamenali veľa. Za výrobu týchto zvonkohier ďakujeme pánovi profesorovi Rothovi.
Pevne dúfame, že takýchto podujatí bude stále viac a viac. :)
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
2. decembra si naše tretiačky pripravili pre deti Súkromnej materskej školy EBG program na príchod vzácneho hosťa - Mikuláša:) Deti ho našli v učebni metodiky hudobnej výchovy pomocou stôp a "utkanej" nite. Zaspievali mu pesničky, povedali básničky, zatancovali tančeky, pomohli anjelikom vyrobiť Mikulášikov, poskladali mikulášske puzzle a tešili sa zo spoločného tančeka. Po všetkých aktivitách sa mohol Mikuláš pobrať o dom ďalej:) Možno príde aj k Vám, čakajte:)
 
Reprezentovali sme školu na burze škôl
Dnes sme sa zúčastnili na burze škôl v Závadke nad Hronom . Žiakom 8. 9. ročníkov z Horehronia ponúklo  17 stredných škôl informácie o možnostiach štúdia na ich strednej škole . Sme radi, že sme mohli prezentovať našu školu a deviatakom držíme palce aby si dobre vybrali.
Halloweensky deň na SPSA EBG
Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok.
Imatrikulácie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky