Prijímacie konanie - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prijímacie konanie

Pre záujemcov - pomaturitné štúdium
Informácie k pomaturitnému štúdiu

 
Všetky prihlášky na externé štúdium pre Brezno a Žiar nad Hronom posielajte na adresu: Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno.
 
Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia. Posielajte ich do 31. 05. 2019.

Požiadavky na uchádzačov pre všetky odbory externého vzdelávania:
-      ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie.
-      Pre odbor Špeciálna pedagogika - ukončená stredná pedagogická škola.

Štúdium v jednotlivých odboroch bude otvorené podľa záujmu uchádzačov v Brezne a v Žiari nad Hronom.


Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium pre školský rok 2019/2020
Požiadavky na talentové skúšky na pomaturitné štúdium pre školský rok 2019 / 2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky